banner
Trang chủ » Hiểu biết » Nội dung
Danh mục sản phẩm

nồi sôi hơi nước

- Nov 27, 2017 -

Súp, là sử dụng một lửa chậm để nấu ăn, từ từ đun sôi. Phải mất một thời gian dài để nấu ăn và thật khó để nấu súp mà không có sự kiên nhẫn. Súp có một bí mật, đó là "ba nồi bốn món hầm."